piątek, 10 lutego 2017

Lud kapłański, świątynia Boga

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, odbuduj mury Jeruzalem. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary (Ps 51[50]:20-21).
Kiedy jesteśmy w grzechach, jesteśmy ruiną, lecz Pan w swej dobroci może nas odbudować przez sakrament pokuty. A wtedy możemy przystąpić do ołtarza i złożyć Mu prawą ofiarę, eucharystyczną ofiarę. Jesteśmy bowiem świątynią Bożą i Bożymi kapłanami (cf. 1 Kor 6:19; 1 P 2:5).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz