wtorek, 12 grudnia 2017

Na biało, wszystko na biało

Byłem z ojcem w siedzibie AK w budynku PAST-y. W środku prawie jak na statku Rebelii z Gwiezdnych wojen, wszystko na biało, zimny, biały kolor i takież światło, dwa długie korytarz połączone pod kątem prostym. Ciekawe doświadczenie.

poniedziałek, 11 grudnia 2017

niedziela, 10 grudnia 2017

Już II niedziela Adwentu

Adwent w tym roku najkrótszy z możliwych, trzytygodniowy (plus jeden dzień). Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie, śpiewamy przy psalmie mszalnym, błagając Przychodzącego o miłosierdzie.

Piękna jest dzisiaj antyfona na Komunię: Powstań, Jeruzalem, i stań na miejscu wysokim, i zobacz radość, którą otrzymasz od twego Boga (Ba 5:5; 4:36). Współgra ona z obietnicą nowej ziemi i nowego nieba, o których mówi dziś w drugim czytaniu św. Piotr (2 P 3:13), bo będą one radością nowego stworzenia, pochodzącą od Boga Stwórcy i Zbawcy, radością, którą otrzymasz od twego Boga...

sobota, 9 grudnia 2017

Pieśń adwentowa

Bardzo piękna, rzadko grana w kościołach. Znalazłem wreszcie wszystkie jej zwrotki, będące tłumaczeniem z łacińskiego przekładu (czyli Wulgaty) z proroka Izajasza (a dokładniej Drugiego i Trzeciego Izajasza).
Niebiosa, rosę spuszczajcie z góry,
Sprawiedliwego wylejcie, chmury;
o wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie
i zbrodni naszych zapomnij już, Panie.

Pusto w Twym mieście, pusto w Syjonie,
Jerozolima w boleści tonie,
runął dom Twojej świętości i chwały,
gdzie dla Cię hymny ojców naszych brzmiały.

Niebiosa, rosę spuszczajcie z góry,
Sprawiedliwego wylejcie, chmury;
grzech nas oszpecił i w sprośnej postaci
stoim przed Tobą jakby trędowaci.

Padliśmy wszyscy jak liść w jesieni,
zbrodniami jak wichrem rozproszeni,
Tyś Twe oblicze zasłonił przed nami
i Tyś naszymi złamał nas zbrodniami.

Niebiosa, rosę spuszczajcie z góry,
Sprawiedliwego wylejcie, chmury;
o spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany
i ześlij Tego, co ma być zesłany.

Wypuść Baranka, daj, niech przybędzie
z głazów pustyni, niech Panem będzie;
na górze córy Syjonu się zjawi
i po łzach tylu z jarzma nas wybawi.

Niebiosa, rosę spuszczajcie z góry,
Sprawiedliwego wylejcie, chmury;
pociesz się ludu, pociesz w twej niedoli,
już się przybliża kres twojej niewoli.

Czemuż się smucisz, bolejesz srodze?
Nie bój się, nie bój, ja wyswobodzę,
Jam jest twym Panem, Jam doli twej Sprawcą,
Jam twoim Świętym, Jam Bogiem i Zbawcą.

Niebiosa, rosę spuszczajcie z góry,
Sprawiedliwego wylejcie, chmury;
roztwórz się ziemio i z łona twojego
wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego.
Przy odrobinie wyobraźni oraz znajomości czytań mszalnych i samego mszału można z tej pieśni wybierać fragmenty odpowiednie na śpiewy na wejście w niedziele adwentowe.

piątek, 8 grudnia 2017

A malo

Pan stworzył Adama,
Ojca wszystkich ludzi,
Z niego Ewę matkę,
Co zgrzeszyli jabłkiem.
Ale Tyś naprawiła,
W czym Ewa zgrzeszyła.

Ewa posłuchała szatana, i sprowadziła na świat zło. Maria posłuchała anioła, i przyniosła światu największe dobro, Jezusa Zbawiciela. Na mocy Jego przewidywanej śmierci, została zachowana od wszelkiego grzechu i w pełni obdarowana łaską, jedyna ze wszystkich ludzi.

Niech dziś wstawia się za wszystkimi dziećmi Adama i Ewy, potrzebujemy Jej modlitwy. Niech broni nas od złego jedyna czysta, jedyna błogosławiona.

I syng of a mayden
þat is makeles,
kyng of alle kynges
to here sone che ches.

Moder & mayden
was neuer non but che –
wel may swych a lady
Godes moder be.

poniedziałek, 4 grudnia 2017

Jan z Damaszku

Dziś wspomnienie św. Jana Damasceńskiego. Wspomnienie tylko dowolne, czyli w większości nieobchodzone, a szkoda, bo to był wielki Ojciec i doktor Kościoła, podsumował całą prawowierną naukę Ojców i nam przekazał. Wypadałoby o nim pamiętać. Ja mam do niego szczególny sentyment, bo kiedyś na rozkaz sułtana odcięto mu rękę, która podobno cudownie przyrosła za wstawiennictwem Bogurodzicy. Czy to prawda, czy pobożna legenda, nie wiem, ale są ikony Maryi z tą właśnie ręką św. Jana.

niedziela, 3 grudnia 2017

Przyśpieszamy rok liturgiczny

Dziś na mszy psalm był na melodię Ludu mój, ludu, czy jakąś zbliżoną, a na Komunię śpiewano Bliskie jest królestwo Boże. Adwent z Wielkim Postem pomieszany, może dlatego, że oba fioletowe?

Sent from my tablet. We are Borg. You will be assimilated.