niedziela, 24 maja 2015

Patrząc na kwiaty w kościele

Dziwię się, że są już mieczyki. Tak wcześnie? W maju? Mieczyki, za mojej młodości, pojawiały się w lipcu, na początku sierpnia. Straszne przyśpieszenie.

Babeczka w ławce obok przez całą mszę rozglądała się, uśmiechała, machała do kogoś. Jak tu się skupić? Czy do niej w ogóle dotarły teksty Pisma i liturgii? Czy po prostu przyszła jak na jakieś spotkanie towarzyskie?

Czy wypada, aby ksiądz, odprawiając mszę, błyszczał od ołtarza szerokim uśmiechem? Może to radość duchowa... Ale jakoś nie pasuje duchowi liturgicznej modlitwy. Bardziej mi wyglądała na uśmiechanie się do ludzi w kościele, albo do własnych myśli. W liturgii przecież nawet radość jest stonowana, wyrażona słowami i melodią: logike latreia, sophronismos. Przy takim uśmiechu mam wrażenie, że za chwilę usłyszę: Hello, everybody, nice to meet you, yea, cool!

Za pieśń najwłaściwszą na wielką uroczystość Zesłania Ducha Świętego organistka uznała Boże, coś Polskę. Boże, coś organistkę stworzył, oświeć ją łaskawie...

Kościół w Chinach

Dziś szczególnie modlimy się za, drogi naszemu sercu, Kościół w Chinach. Oto kilka obrazków, które pozwolą nam zbliżyć się do Kościoła chińskiego.

Zwiastowanie

Narodzenie Chrystusa

Chrzest Chrystusa

Zmartwychwstanie Chrystusa

Wniebowzięcie Matki Bożej

Matka Boża Wspomożycielka wiernych z Szeszan

Najważniejsza zwrotka

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,      
daj, by i Syn poznany był,
i Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
niech wyznajemy z wszystkich sił.


Poznać Boga... Nie chodzi tylko o poznanie intelektualne, ale o wejście w głęboką, osobistą, intymną relację z Ojcem, i Synem, i Duchem. Poznanie w sensie biblijnym. Wejście w bliski kontakt z Bogiem. To jest łaska Ducha Świętego, alleluja, alleluja.

Zesłanie Ducha Świętego (mszał Bertholda)

Jasne, przejrzyste przedmioty, pisał św. Bazyli, dotknięte promieniem światła nabierają blasku jeszcze większego, stają się jeszcze bardziej jaśniejące. Tak samo, stwierdza grecki teolog, jest z duszą, dotkniętą światłem Ducha Świętego.

Dziś obchodzimy Zesłanie Ducha Świętego, dzień, w którym, jak mówi Pismo, napełnił On okrąg ziemi i wszystkie narody. W tym roku ta uroczystość przypada 24. maja, a jest to Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach, ogłoszony w 2007. roku przez Benedykta XVI. Wzywajmy wstawiennictwa świętej Dziewicy, Wspomożycielki chrześcijan, szczególnie czczonej w Chinach, niech poleca Bogu cały Kościół chiński.

sobota, 23 maja 2015

Modlitwa na wigilię

Modlitwa na wigilię, czyli nocne czuwanie, w uroczystość Pięćdziesiątnicy, czyli Zesłania Ducha Świętego:

Przez Twoje święte Ducha Zesłanie, Boży Synu, odpuść nam nasze zgrzeszenie; wierzymy, żeś Ducha zesłał, żywoteś nasz naprawił, śmierci wiecznej nas zbawił, swoją świętą moc zjawił.

Duchu dany na odpuszczenie grzechów, Duchu, który przemieniasz chleb i wino w Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa, Duchu, który w nas mieszkasz, rozlej w naszych sercach miłość Bożą!

czwartek, 21 maja 2015

Skąd się biorą rzeźnicy?

Na Pierwszą Komunię dziecko dostało kucyka. Kucyk śmierdział, dziecko było niezadowolone. Kucyka oddano do rzeźni. Na szczęście został wykupiony przez fundację, pomagającą takim jak on stworzeniom.


Niestety, w tym kraju podejście do Pierwszej Komunii jest, bardzo często, zdecydowanie materialistyczne, a podejście do żywych stworzeń Bożych wcale nie lepsze. Pierwsza Komunia to prezenty, z samą Komunią na ogół niemające nic wspólnego. A stworzenia Boże, za które człowiek odpowiada przed Stwórcą (jak o tym pisał św. Tomasz z Akwinu), postrzegane są czysto użytkowo i, również, materialistycznie.

Człowiek jest tylko zarządcą tego świata, nie jego władcą, i zda sprawę ze swego zarządu przed Bogiem, który jest Panem świata.

wtorek, 19 maja 2015

Św. Bazylego lektura psalmu

Czyta się dziś w liturgii fragment dzieła św. Bazylego Wielkiego O Duchu Świętym. Teolog odnosi do Ducha Świętego fragmenty psalmu 51 [50], gdzie mowa o duchu prawym, duchu kierującym (πνεῦμα εὐθὲς καὶ πνεῦμα ἡγεμονικόν, Ps 51 [50]:12.14). To ciekawy przykład lektury Pisma, teraz często wzgardzony i przez biblistów, i przez domorosłych egzegetów. A przecież Pismo wiele ma poziomów, różnej głębokości nurty toczy, w których można znaleźć więcej niż kiedykolwiek śniło się filozofom. Kto bowiem poznał myśl Pana, który jest Autorem Pisma?

fragment O Duchu Świętym św. Bazylego