wtorek, 31 marca 2015

Renascentis gratia mundi

Kto by pomyślał, że już może być tak zielono, że już drzewo wiśniowe zakwitło i forsycje, a na trawniku widziałem pierwszego w tym roku kosa.

Podźwignij nas

Rogamus te, Domine Deus, quia peccavimus tibi; veniam petimus quam non meremur. Manum tuam porrige lapsis, qui latroni confitenti paradisi ianuam aperuisti.

Sancta Prisca, ora pro nobis.

poniedziałek, 30 marca 2015

Nadzieja matką...

Należy, wbrew nadziei, mieć nadzieję, że w tym roku 2. kwietnia, w Wielki Czwartek, w kościołach nie będą organizowane żadne uroczystości ku czci św. Jana Pawła II. Jeśli byłyby, świadczyłoby to o całkowitym niezrozumieniu liturgii Kościoła, jej znieważeniu i sianiu zgorszenia. W ten dzień Kościół patrzy tylko i wyłącznie na swego Pana, Chrystusa Jezusa, który rozpoczyna swą mękę, dając uczniom Ciało swe i Krew. Nikt i nic nie może przesłonić Jezusa! Niewskazane też byłoby skupianie się na godzinie śmierci papieża Wojtyły: wszak będzie to czas adoracji Jezusa w Eucharystii, wspomnienie Jego udręki w Ogrodzie Oliwnym i pojmania. To czas spędzany przed tabernakulum, a nie pod papieskimi oknami.

Tajemnice zbawienia

Jego człowieczeństwo nas gromadzi, Jego pokora podnosi, Jego wydanie nas uwolniło, Jego męka odkupiła, krzyż zbawia, Krew oczyszcza od zmazy, Ciało karmi. (z przedtrydenckiej prefacji na Wielki Poniedziałek)

Święta Praksedo, wstawiaj się za nami.

niedziela, 29 marca 2015

Nędza i rozpacz

Organistka się popisała... Jedyne 'hosanna' było po prefacji, jak w każdej mszy. Na początku, zamiast Hosanna Synowi Dawidowemu, zaśpiewała jakąś zupełnie nieznaną pieśń, z koszmarnymi rymami, o cierpiącym Baranku. Potem Chrystus Królem – przynajmniej tyle. Przez cały Wielki Post śpiewała refren psalmu na pasyjną melodię, według Ludu mój. Dziś zaśpiewała na jakąś radośniejszą, autorstwa ks. Kądzieli, jeśli dobrze pamiętam. A po mszy grała jakieś improwizacje, chociaż teraz wolno na organach grać tylko dla podtrzymania śpiewu!

Ksiądz też nie lepszy, miał wyraźne kłopoty z czytaniem, zmieniał końcówki i całe wyrazy. W rezultacie w modlitwie na poświęcenie palm wyszło, że to gałązki palmowe mają iść za Chrystusem Królem i dojść do wiecznego Jeruzalem, a w Ewangelii zabrzmiało: Błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida, który nadchodzi! W modlitwie nad darami zamiast pojednaj nas było pojednałeś nas. Etc., etc.

Dobrze, że przynajmniej Pasja była w całości czytana, bez przejęzyczeń.

Tyś Królem jest Izraela!

Organiści zwykle się nie popisują w Niedzielę Palmową, i w czasie procesji z palmami śpiewają Chrystus Królem. A przecież mszał przewiduje specjalne śpiewy na ten obrzęd, są one dostępne po polsku, są do nich melodie, i przy odrobinie wysiłku można je zaśpiewać. Wiernym można rozdać teksty skserowane, żeby uczestniczyli w śpiewie. Ot, chociażby ten hymn Teodulfa z Orleanu, bardzo piękny, na prostą melodię:

Hołd Tobie, sława i cześć, o Chryste, Królu i Zbawco,
któremu niegdyś chłopięcy chór pobożnie śpiewał: Hosanna.

Tyś królem jest Izraela,
sławnym potomkiem Dawida.
O Królu błogosławiony,
Ty w imię Pańskie przybywasz.

Hołd Tobie, sława i cześć, o Chryste, Królu i Zbawco,
któremu niegdyś chłopięcy chór pobożnie śpiewał: Hosanna.

Wszystkie zastępy niebieskie
na wysokościach Cię wielbią,
a z nimi śmiertelny człowiek
i wszystkie razem stworzenia.

Hołd Tobie, sława i cześć, o Chryste, Królu i Zbawco,
któremu niegdyś chłopięcy chór pobożnie śpiewał: Hosanna.

Wtedy to szedłeś na mękę,
a oni słusznie Cię czcili,
my oto śpiew Ci nucimy,
gdy już królujesz na wieki.

Hołd Tobie, sława i cześć, o Chryste, Królu i Zbawco,
któremu niegdyś chłopięcy chór pobożnie śpiewał: Hosanna.

Oddanie ich Ty przyjąłeś,
łaskawie przyjmij i nasze,
o Królu dobry, łaskawy,
miłe Ci wszystko co dobre.

Poprzedniku Pański w narodzeniu, śmierci i zstąpieniu do Otchłani, święty Janie Chrzcicielu, ratuj nas swymi modlitwami!

sobota, 28 marca 2015

A pod krzyżem stała Matka...

Deus, qui Ecclesiae tuae in hoc tempore tribuis benigne beatam Mariam in passione Christi contemplanda devote imitari, da nobis, quaesumus, eiusdem Virginis intercessione, Unigenito Filio tuo firmius in dies adhaerere et ad plenitudinem gratiae eius demum pervenire. Qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.


Święty Janie Apostole, módl się za nami!