piątek, 29 sierpnia 2014

Baptista martyr sanguinis

Prosimy Cię, Panie, niech męczeństwo i śmierć Poprzednika Twojego, świętego Jana Chrzciciela, sprowadzi na nas zbawcze skutki Twojej pomocy.


Własną krwią został ochrzczony Chrzciciel, który samego Pana, Stworzyciela świata, ochrzcił w wodach Jordanu. Dziś Kościół w swej liturgii wspomina to wydarzenie: męczeństwo świętego Jana, Poprzednika Pańskiego. Dziś także odpust w warszawskiej katedrze.

wtorek, 26 sierpnia 2014

Tyś męczenników, proroków ostoją

Kościół bizantyński często przyzywa wstawiennictwa Dziewicy Maryi, nazywając Ją tarczą, wieżą, strażnicą, warownią. Może to nieco gorszyć, bo takimi tytułami określa samego Boga psalmista, ale jeśli pamięta się o właściwym zachowaniu proporcji i o tym, że cała moc świętej Maryi pochodzi z Boga, nie z Niej samej, problem znika. Święta Dziewica jest zaiste warowną wieżą obronną dlatego, że w Niej zamieszkał sam Bóg, On Ją umocnił (cf. Ps 46 [45]:6, w oficjum o NMP).

I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, z zachowującymi przykazania Boga i mającymi świadectwo Jezusa (Ap 12:17).

Dziś, przy ikonie Matki Boskiej z Jasnej Góry modlimy się gorliwie, modlimy się wytrwale w intencji naszych prześladowanych braci z Kościołów na Bliskim Wschodzie.

Tyś apostołów i sławą, i dumą,
Tyś męczenników, proroków ostoją.
Świata całego jesteś opiekunką,
Wieżą czcigodną o złotych warkoczach,
Rajem i miastem o bramach dwunastu,
Ducha szkatułą wonną i powabną,
Oparciem, murem boskim, niezwalczonym,
Basztą dla władców wiernych i oddanych,
Dla dusz pobożnych tarczą i ochroną,
I dla ciał świętych warowną strażnicą. (Roman Melodos (?), tłum. J. Danielewicz)

Matka Boska z Damaszku

poniedziałek, 25 sierpnia 2014

Jeszcze raz

Chciałbym jeszcze kiedyś uczyć gockiego, zanim odejdę i już mnie tu nie będzie. Ale to tylko pipe dream, żadnych szans na jego spełnienie. Powoli zapomnę i o tym.

niedziela, 24 sierpnia 2014

Pieśń z psalmu

Parafraza psalmu 63 [62], czasami śpiewana w kościołach jako pieśń na wejście lub na Komunię, bardzo piękna. Melodia refrenu niesamowicie oddaje tekst, jego błagalność i oczekiwanie. Psalm jest właściwie modlitwą pobożnej duszy, Kościół od wieków używa go w dni świąteczne, dziś w jutrzni jest odmawiany, ale przecież ta tęsknota zeschłej ziemi jest też tęsknotą grzesznika. Za Bogiem.

Dawid śpiewający psalmy
Ciebie całą duszą pragnę
i z tęsknotą oczekuję,
jak spękana, zeschła ziemia
w czas posuchy wody łaknie.

    Boże, jesteś moim Bogiem,
    Ciebie z troską szukam.
    Boże, jesteś moim Bogiem,
    Ciebie z troską szukam.

W Twej świątyni ujrzeć pragnę
Twą potęgę, moc i chwałę,
bowiem Twoją miłość, Panie,
bardziej cenię niźli życie.

    Boże, jesteś moim Bogiem,
    Ciebie z troską szukam.
    Boże, jesteś moim Bogiem,
    Ciebie z troską szukam.


Póki tylko istnieć będę,
pragnę Ciebie chwalić, Boże.                                         + + +
Dusza moja pełna szczęścia,
Dawid, król i psalmista
będzie śpiewać Ci z radością.

    Boże, jesteś moim Bogiem,
    Ciebie z troską szukam.
    Boże, jesteś moim Bogiem,
    Ciebie z troską szukam.

Jesteś mym Wspomożycielem,
cień Twych skrzydeł daje radość.
Całym sercem lgnę do Ciebie,
Twa prawica mnie prowadzi.

    Boże, jesteś moim Bogiem,
    Ciebie z troską szukam.
    Boże, jesteś moim Bogiem,
    Ciebie z troską szukam.

sobota, 23 sierpnia 2014

Tolkienowski pomysł na ścianę

Drogo wprawdzie kosztuje, zamawiany w sieci (coś ok. 800 złotych), ale ciekawym, czy można taką tapetę samemu sobie zrobić. Wygląda imponująco! Chociaż w tolkienowskim domu chyba nie ma zbyt wielu wolnych ścian, wszystko zastawione regałami z książkami...


piątek, 22 sierpnia 2014

Radujcie się, bo z Chrystusem króluje na wieki (NMP Królowej)

Pan mówi: Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, tak jak i Ja zwyciężyłem, i zasiadłem z Moim Ojcem na Jego tronie (Ap 3:21). Święci idą w ślady Chrystusa, a Dziewica Maryja jest pierwszą spośród nich.


Czasami w kazaniach mówią, że Jezus niczego nie odmawia swej Matce, dlatego Jej wstawiennictwo jest najpewniejsze. Papieże i święci doktorzy nazywali Ją wszechmocą błagającą. To wszystko prawda, ale trzeba pamiętać, że jest Ona też Niepokalanie Poczęta, wolna od jakiegokolwiek zła i grzechu, a Jej pragnienia i wola są w najdoskonalszy z możliwych sposób poddane i połączone z wolą Bożą. Innymi słowy, święta Dziewica nigdy nie będzie błagać Boga o coś, co jest niezgodne z Jego wolą, można powiedzieć, że nawet do głowy nie przyszłoby Jej coś takiego. Jest Zwierciadłem sprawiedliwości, najdoskonalszym wśród stworzeń odbiciem Boga. Pan spełnia wolę tych, którzy się Go lękają (Ps 145 [144]:19) właśnie dlatego, że się Go lękają, czyli żyją zgodnie z Jego wolą.

czwartek, 21 sierpnia 2014