niedziela, 11 czerwca 2017

Ojcze wieczny, Chryste Panie, Duchu Święty!

Wydaje mi się, że pisałem już kiedyś o niedobrym tłumaczeniu z 2. Listu do Koryntian. Chodzi o fragment, który dziś jest w czytaniach mszalnych, a może być używany w każdej mszy jako pozdrowienie na rozpoczęcie liturgii.
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi! (2 Kor 13:13)
Jest łaska Chrystusa, jest miłość Boga, i powinien być dar jedności Ducha Świętego. Tak jest w oryginale. Chrystus dawcą łaska, Bóg dawcą miłości, Duch dawcą jedności, o błogosławiona Trójco.

W samych nieszporach Chwała Ojcu powtarza się sześć razy, czasami siedem, zależy od doksologii hymnu. Ile razy w całym oficjum... Utajony strumień życia Kościoła.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz