sobota, 6 sierpnia 2016

Blaski złociste, blaski boskie, czyli Przemienienie Pana

Ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί,
ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι,
ὤφθη ἀγγέλοις,
ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν,
ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ,
ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ. (1Tm 3:16)

Ciekawie jest popatrzeć na opis Przemienienia u każdego z synoptyków, zobaczyć różne drobiazgi przekazu, różnice stylistyczne... Dziś czytamy Łukasza, bo rok C.

Z Ewangelii według św. Łukasza (9:28b-36)
Wziął Piotra i Jana, i Jakuba, wszedł na górę, aby się pomodlić. I kiedy On się modlił, wygląd Jego twarzy stał się inny*), a szata Jego biała jak błyskawica. A oto dwaj mężczyźni rozmawiali z Nim, byli to Mojżesz i Eliasz, którzy zostali ukazani [przez Boga] w chwale, i mówili o Jego odejściu**), które miał wypełnić w Jeruzalem. Piotr zaś i jego towarzysze byli pogrążeni w głębokim śnie; kiedy zaś się obudzili, zobaczyli Jego chwałę i dwóch mężczyzn, stojących przy Nim. I stało się: kiedy oni odchodzili od Niego, Piotr, nie wiedząc, co mówi, powiedział do Jezusa: Mistrzu, to dobrze, że tu jesteśmy, i zróbmy trzy namioty, jeden dla Ciebie i jeden dla Mojżesza, i jeden dla Eliasza. A kiedy to mówił, pojawiła się chmura i rzuciła na nich cień: przestraszyli się, kiedy weszli w chmurę. I głos rozległ się z chmury: Ten oto jest moim Synem, Wybranym, Jego słuchajcie. A gdy rozległ się głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni milczeli i nikomu w tych dniach nie opowiedzieli nic z tego, co widzieli.
________________
*) Inna twarz, chwalebna: nic dziwnego, że Maria Magdalena nie poznała Go po zmartwychwstaniu.
**) Po grecku exodos: jakże to budzi skojarzenia z wyjściem ludu Izraela z Egiptu i Paschą Boską, Paschą obchodzoną przez Izraelitów, Paschą, w czasie której Pan dokonał swojej Paschy przez śmierć, zejście do Otchłani i Zmartwychwstanie!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz