niedziela, 14 sierpnia 2016

Najkrótsza Ewangelia

Z mszy wigilijnej Zaśnięcia i Wzięcia do nieba Najświętszej Maryi. Krótka, ale jakże głęboka, jakże piękna!
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ, Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. αὐτὸς δὲ εἶπεν, Μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες. (Łk 11:27-28)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz