niedziela, 17 kwietnia 2016

Psalm na 4. niedzielę wielkanocną

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
Ziemia jest pełna Jego łaski.
Przez słowo Pana powstały niebiosa,
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją,
nad tymi, którzy ufają Jego łasce,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Raduje się w Nim nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.
Niech nas ogarnie Twoja łaska Panie,
według nadziei, jaką pokładamy w Tobie!

(Ps 33 [32]:1. 4. 5b. 6. 18-22)
Paś lud Twój, o Panie, gdy głodny jest Twego słowa, ocal nasze dusze od śmierci grzechowej, abyśmy, napełnieni Twoim miłosierdziem, mogli mieć udział w radości sprawiedliwych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. (starożytna kolekta do psalmu 33 [32])

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz