niedziela, 24 kwietnia 2016

Psalm śpiewajmy w 5. niedzielę Paschy

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie:
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i ludy według słuszności.
(Ps 98 [97]:1-3b. 5. 9b)
Panie, Ty objawiłeś poganom swoją sprawiedliwość, daj naszym duszom poznać Twe zbawienie, a kiedy przyjdziesz sądzić tych, za których niegdyś byłeś sądzony, obdarz nas Twoim miłosierdziem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. (starożytna kolekta do psalmu 98 [97])

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz