sobota, 18 czerwca 2016

Dla Maryi

Tak się jakoś napisało, a to w drodze do nowicjatu, a to w drodze po zakupy... Pierwszy tekst to właściwie tłumaczenie angielskiego hymnu. Może kiedyś muzykę ktoś napisze...

Niebios światłem uwieńczona,
Ty świątynią jesteś Pana;
w Tobie pokój, w Tobie łaska,
w Tobie Słowo zamieszkało.

Ty od grzechu wolna jesteś
jedna wśród Adama dzieci,
pełnią łaski obdarzona,
żadnej skazy w Tobie nie ma.

Matko Boga i Dziewico,
podnieś nas, gdy upadamy;
Ciebie Pan na krzyżu dał nam
jako Matkę litościwą.

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi, Dawcy łaski;
wraz z Maryją uwielbiamy
Boga w Trójcy Jedynego.
*   *   *

Cor Mariae immaculatum, ora pro nobis!
O jakże piękna Ty jesteś,
Dziewico Niepokalana,
Ducha Świętego przybytku,
Bożego Słowa mieszkanie.

Cor Mariae immaculatum, ora pro nobis!
Serce Twe niepokalane
świątynią Boga się stało;
dla nas jest ono ucieczką,
ratunkiem i pocieszeniem.

Cor Mariae immaculatum, ora pro nobis!
Twe wstawiennictwo, Dziewico,
niech nasz serca uświęci:
czyste niech będą mieszkaniem
dla Boga w Trójcy Najświętszej.
*   *   *

Twe Serce Niepokalane
jest Ducha Świętego świątynią;
niechaj się wstawia za nami,
Najświętsza Dziewico Maryjo.
*   *   *

Serce Maryi niepokalane,
módl się do Pana za nami.
Broń nas od grzechu, broń nas od kary,
wstawiaj się, wstawiaj za nami.

Tyś jest przybytkiem Ducha Świętego,
On cię przeniknął swym blaskiem;
Słowa Bożego tyś jest mieszkaniem,
przeczystym i pełnym łaski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz