piątek, 24 czerwca 2016

Pieczęć proroków, orędownik możny

Dziś radosny dzień Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Kościół zachodni zdaje się zapominać o tym wielkim świętym, o którym pamiętał przez prawie dwa tysiąclecia, Kościół wschodni pamięta o nim z wielką czcią. Poniżej modlitwy na dzień dzisiejszy, zainspirowane tekstami wschodniej liturgii.
Dzisiaj, z łona niepłodnej Elżbiety, narodził się wielki Poprzednik Pański, Prorok z proroków największy, bo nie było przed nim ani po nim większego. On jest lampą, która poprzedza najjaśniejsze Światło, głosem, który idzie przed Słowem, przyjacielem Boskiego Oblubieńca. Przygotowywał ludzi na przyjście Pana, zanurzał ich w wodach Jordanu, aby oczyścić ich na oczyszczenie, jakie daje Duch Święty. Głosił pokutę i nawrócenie, a umarłym w Podziemiu zapowiadał zmartwychwstanie. Teraz zaś nieustannie oręduje za nami.

Wstawiaj się za nami, Poprzedniku i Chrzcicielu Pana, Proroku i męczenniku, pieczęci proroków, największy spośród narodzonych z kobiety! Ty stoisz między Starym i Nowym Przymierzem, i zapowiadasz Słowo. Niech przez twe święte modlitwy Syn Boga wysłucha naszego błagania, niech napełni myśli nasze i da nam wieczne życie.

Głosie przesławny, lampo Światła, Poprzedniku Pański, pierwszy wśród proroków! Wstawiaj się za nami i za całym światem!

Wysławiamy cię, święty Janie, Poprzedniku Pański, czcimy twe przesławne narodzenie i wołamy: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela!
Imiona bohaterów opowieści o narodzeniu Jana Chrzciciela (Łk 1:57-66) są znaczące: Zachariasz, czyli JHWH pamięta; Elżbieta, czyli Bóg moją przysięgą; Jan, czyli JHWH jest miłosierny. Wszystkie te imiona ukryte też są w pieśni Zachariasza (Łk 1:68-79).

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz