czwartek, 31 marca 2016

I jeszcze kilka myśli, tym razem z Pisma

Zwróćmy uwagę na komunijne antyfony z Oktawy wielkanocnej, bo warte są tego. To cytaty z listów świętych Apostołów, wspaniałe klejnoty, oświecające swym blaskiem misterium paschalne.

Ta jest pełna wielkanocnego triumfu i przypomina czytanie z wielkanocnej Wigilii: Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy, alleluja (Rz 6:9).

Ta anagogiczna w dosłownym znaczeniu, czyli prowadząca w górę, a przypomina czytanie z mszy w dzień Zmartwychwstania: Razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga; dążcie do tego, co w górze, alleluja (Kol 3:1-2).

Ta zaś mówi o naszym udziale w liturgii: Jesteście ludem odkupionym, opowiadajcie dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, alleluja (cf. 1 P 2:9).

Ta z kolei misteryjna i głęboko mistyczna, i pełna niesłychanej świeżości wielkanocnej (if you know what I mean): Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa, alleluja (Ga 3:27).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz