wtorek, 22 marca 2016

Kenoza stacji piątej

Nawet krzyża nie zatrzymał dla siebie, sam go nie niósł, ale oddał Szymonowi z Cyreny, z nim się krzyżową belką podzielił.

Zbawienie dokonuje się przez naśladowanie Chrystusa, jak poucza dziś w brewiarzu św. Bazyli. Naśladowanie nie tylko Jego życia, ale i Jego śmierci. To drugie dokonuje się przez chrzest, w którym, zanurzeni w wodzie, pod wodą, razem z Chrystusem jesteśmy pogrzebani i zstępujemy do Otchłani, aby razem z Nim powstać do nowego, odrodzonego życia. Oto tajemnica Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, misterium paschalne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz