piątek, 18 marca 2016

Na granicy Testamentów, czyli o potomkach Dawida

Kościół zachodni tylko cztery razy w roku wspomina świętych Izraelitów, świętych Pierwszego Przymierza, stojących na granicy Starego i Nowego Testamentu. Są to: św. Jan Chrzciciel, wspominany dwa razy, św. Josef (Józef), i rodzice Maryi, święci Joachim i Anna. Dziś liturgia zwraca się ku św. Josefowi, opiekunowi Jezusa na ziemi. Trochę dziwnie umieszczono go w Wielkim Poście, bo nastrój tej uroczystości jest raczej adwentowo-bożonarodzeniowy.
Anioł powiedział: Josefie, synu Dawidów, nie bój się wziąć do domu swej małżonki, Miriam, bo z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Urodzi Syna, i nazwiesz Go Jeszua, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. To wszystko zaś stało się, aby spełniło się słowo, które JHWH powiedział przez proroka: Oto panna pocznie i urodzi syna, i nazwą go Emmanuel, to znaczy Z-nami-Bóg. (Mt 1:20-23)
________________________
Jeszua = JHWH zbawia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz