poniedziałek, 14 marca 2016

Tajemnica krzyża błyska

Im bliżej Paschy, tym wyraźniejszy się staje, mimo zasłon, krzyż Pański, Pańska męka: fulget crucis mysterium.

Krzyż Chrystusa, znak miłosierdzia, miejsce objawienia samego Boga. Tego samego, który w tchnieniu wiatru objawiał się pośród drzew raju, który w płomieniu gorejącego krzewu objawił się Mojżeszowi, który nazwał się prawdziwą winoroślą.

Zmiłuj się nad nami, Panie Jezu, Synu Boga żywego, który zostałeś umęczony za nasze grzechy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz