sobota, 19 marca 2016

Zaczyna się Wielki Tydzień

Z pierwszymi nieszporami niedzieli zaczyna się Wielki Tydzień, Święty Tydzień. Myśli o Męce mieszają się dziś z okrzykami radości na cześć Syna Dawidowego, Mesjasza, który przybywa zbawić swój lud.
Witaj, nasz Królu, Synu Dawida, Odkupicielu świata; prorocy zapowiedzieli, że przyjdziesz jako Zbawca domu Izraela; Ciebie bowiem Ojciec posłał na świat dla zbawczej ofiary. Wszyscy święci oczekiwali Ciebie od początku świata, a teraz wołamy: Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokościach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz