sobota, 28 maja 2016

Twój święty Całun

Przez miłość do Wielkiej Soboty mam wielkie nabożeństwo do Zstąpienia Pana do Otchłani, a właściwie i do Jego zdjęcia z krzyża, i pogrzebu, i Zstąpienia do Otchłani. Od dzieciństwa jest mi też bliski Całun Turyński, tajemniczy świadek Męki i Zmartwychwstania. Do czasów św. Piusa X w dominikańskim brewiarzu było oficjum o Świętym Całunie. Odmawiano je w piątek po 2. niedzieli Wielkiego Postu. Tekst tych modlitw jest mało znany, postanowiłem więc kilka z nich przedstawić. Hymny zostawię na później, teraz będą antyfony i niektóre czytania z responsoriami. Wiele z nich, wziętych ze Starego Testamentu, ma znaczenie symboliczne, proroczo odnoszą się do Męki Pańskiej.

czytanie z nieszporów (Iz 63:1)
Kim jest Ten, który przychodzi z Edomu, w szatach splamionych z Bosry? Ten piękny w swej szacie, idzie w swej wielkiej potędze. Ja jestem Tym, który głosi sprawiedliwość, jestem Tym, który walczy dla zbawienia.

antyfona do Magnificat
Józef, człowiek dobry i sprawiedliwy, poszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa, a gdy je otrzymał, owinął je w czysty Całun.

antyfony z I nokturnu
1. Czerwone jest odzienie Twoje, a szaty Twoje jak szaty depczących w tłoczni winnej.
2. Krew spryskała szaty moje, całe me odzienie pobrudziłem.
3. Podzielili między siebie moje szaty, i los rzucili o moją suknię.

responsorium po I czytaniu
Cóż to za rany na dłoniach Twoich? * I powie: Tak Mnie zranili w domu tych, którzy Mnie kochali. V. Mieczu, podnieś się na mego pasterza, na męża, który jest Mi bliski. * I powie etc.

responsorium po IV czytaniu
O godny podziwu Całunie, w który zawinięto skarb nasz: * Odkupienie jeńców. V. Cały świat się raduje, odkupiony Krwią swego Pana. * Odkupienie etc.

responsorium po VIII czytaniu
To jest Całun czcigodny, * W który Zbawiciel, zdjęty z krzyża, zechciał być zawinięty. V. Abyśmy wraz Nim pogrzebani zwlekli z siebie odzienie dawnego człowieka i okryci zostali całunem niewinności. * W który etc.

responsorium po IX czytaniu
Wziął ciało Pana Józef, owinął je w czysty całun, i złożył w swoim nowym grobie, * Który wykuł w skale. V. I przytoczył głaz wielki do wejścia do grobu. * Który wykuł etc.

werset z jutrzni
Pan króluje, pięknem się odział Odział się Pan w potęgę, przepasał się mocą.

antyfona do Benedictus
Józef, szlachetny członek Rady, oczekujący królestwa Bożego, kupił całun i, po zdjęciu ciała Jezusa z krzyża, owinął je całunem.

modlitwa
Boże, Ty na świętym Całunie, w który Józef zawinął Twe najświętsze ciało, zdjęte z krzyża, zostawiłeś ślady Twej męki, spraw łaskawie, abyśmy przez śmierć i pogrzeb Twój zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Który z Bogiem Ojcem żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

2 komentarze:

 1. Spotkałem się ze starszą wersją modlitwy o całunie turyńskim, omawiano za dusze zmarłych:
  O Boże któryś nam w świętym prześcieradle, w którym Ciało Twoje przenajświętsze z krzyża złożone przez Józefa owinięte było, męki Twojej znaki zostawił; zdarz miłościwie abyśmy przez śmierć i pogrzeb Twój do chwały Zmartwychwstania przywiedzeni byli, który żyjesz i królujesz w jedności z Bogiem Ojcem i z Duchem Św. na wieki wieków. Amen.
  (Odpust zupełny za odmówienie tej modlitwy nadany przez papieża Klemensa VIII)

  W książce "Zasady i całość wiary katolickiej" tom 2 (z r. 1857) pojawia się następujący przypis (str. 61) "Prześcieradło było takie z płótna. Ztąd-to początek ów przepis przy ofierze mszy świętej składania ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa na płótnie z wyłączeniem wszelkiej innej tkaniny. Święty Hieronim uczynił tę uwagę przed 1400 laty."

  Z kolei Felicjan Junosza-Piaskowski w swoich pamiętnikach z końca XVII w. tak pisze o całunie: "W kościele katedralnym w kaplicy czarnej marmurowej jest St Suaire to jest prześcieradło święte do którego wielkich zewsząd przedsiębiorą dewocyi. Król sam przez komunikacyą z pałacu swego w tej kaplicy zawsze mszy słuchiwa."

  Też chciałbym, żeby zewsząd wszelkich przedsiębrano dewocyi...

  OdpowiedzUsuń
 2. Ta modlitwa w oryginale jest taka:

  Deus, qui nobis in sancta Sindone, qua corpus tuum sacratissimum e cruce depositum a Ioseph involutum fuit, passionis tuae vestigia reliquisti: concede propitius, ut per mortem et sepulturam tuam ad resurrectionis gloriam perducamur. Qui vivis et regnas, etc.

  OdpowiedzUsuń