wtorek, 31 maja 2016

Szukałem, ale nie znalazłem

Szukałem dobrego nagrania Pod Twoją obronę, tak jak się śpiewa tę modlitwę na nabożeństwach majowych. Ale wszystkie nagrania, na które trafiłem, są brzydkie albo dziwne. Modlitwa to potężna, i melodia jest potężna, kiedy kornie prosimy błogosławioną Maryję o wstawiennictwo. W tej modlitwie staje Ona przed nami jako czcigodna Bogurodzica, wszechmoc błagająca, dostojna Pani. Jej modlitwa ma wielką moc dlatego, że Maryja Panna najdoskonalej z ludzi zjednoczyła się z wolą Bożą i wypełniła ją całą sobą, całym swoim życiem, duszą i ciałem. A Pan spełnia życzenia tych, którzy Mu cześć oddają, jak mówi psalmista.


Panno chwalebna i błogosławiona, z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Dziś, w dzień Twego Nawiedzenia, przynieś nam radość, jak niegdyś, Przyczyno naszej radości, wniosłaś ją do domu Zachariasza i Elżbiety.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz