poniedziałek, 8 lutego 2016

Imię proroka: JHWH pamięta

Z tego wszystkiego zapomniałem napisać, że dziś jest wspomnienie świętego proroka Zachariasza. Jego imię znaczy: JHWH pamięta. Jego Księga miała szczególne znaczenie dla autorów Nowego Testamentu.

To prorok Zachariasz zapowiada wjazd Jezusa do Jerozolimy (Za 9:9, cytowane w J 12:15). U Zachariasza czytamy też o trzydziestu srebrnikach (Za 11:12-13), co Ewangelista Mateusz uznał za zapowiedź zdrady Judasza (Mt 27:9). Jan, Apostoł i Ewangelista, cytuje słowa proroka Zachariasza: Zobaczą Tego, którego przebodli (J 19:37; Za 12:10), kiedy pisze o przebiciu boku Jezusa na krzyżu. Raz jeszcze Apostoł cytuje Zachariasza, w Księdze Apokalipsy: Zobaczą Go ci, którzy Go przebodli, i lamentować będą nad Nim wszystkie pokolenia ziemi (Ap 1:7; Za 12:10).

Kilka razy czytamy fragmenty z proroctwa Zachariasza w dwóch ostatnich tygodniach Wielkiego Postu, a jedna z antyfon Wielkiej Soboty również nawiązuje do jego słów: Zabito niewinnego Pana, dlatego będą Go opłakiwać jak jedynego syna (cf. Za 12:10).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz