niedziela, 21 lutego 2016

Psalm na niedzielę (ii)

Będę Cię sławił, Panie, całym swym sercem,
będę opowiadał o Twych cudownych dziełach.
Będę się cieszył i radował w Tobie,
psalm zaśpiewam Twemu imieniu, Najwyższy. 
Pan trwa na wieki,
tron swój na sąd przygotował.
Sam sądzić będzie krąg ziemi w prawości,
ludy osądzi w sprawiedliwości.
Pan stał się ucieczką dla biedaka,
wspomożycielem w udręce.
Niech ufają Tobie ci, którzy znają Twe imię,
bo nie opuściłeś tych, którzy Ciebie, Panie, szukają.
Zmiłuj się nade mną, Panie,
zobacz, żem poniżony przez nieprzyjaciół moich.
Ty podnosisz mnie z bram śmierci,
abym głosił całą Twą chwałę w bramach Córy Syjonu.
 
(Ps 9:2-3. 8-11. 14-15 Wulgata)
W bramach córy Syjonu przed Tobą, Boże i Ojcze, zginamy kolana serca naszego i błagamy, podnieś nas z bram śmierci, byśmy radowali się Twoją chwałą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. (starożytna kolekta do psalmu 9)

Dla wyjaśnienia: jeszcze w 10. wieku psalm 9. zaczynał mszę w II niedzielę Wielkiego Postu: Sperent in te, czyli werset 11. z tego psalmu, był antyfoną na wejście.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz