niedziela, 10 lipca 2016

Bóg dał ci radość

Że moja wiedza, moje tłumaczenie komuś pomaga zrozumieć Boże słowo, jest natchnieniem do kazania...

Dziękujecie mi, a to tylko anioł czasami rozdaje przez moje ręce, że przywołam słowa ks. Twardowskiego. Ja sam jestem niczym. Dziękujcie Panu, bo jest dobry.
+   +   +

Jakże szczególnie brzmią w tym miesiącu, poświęconym Krwi Chrystusowej, słowa z nieszporów: Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana (Ps 116[115]:13); i: Bóg pokoju wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana, Jezusa, przez krew wiecznego przymierza (Hbr 13:20).
+   +   +

I jeszcze odświeżony fragment dzisiejszej Ewangelii:
A oto jakiś znawca Tory wstał i, sprawdzając Go, mówi: Nauczycielu, po zrobieniu czego odziedziczę życie wieczne? On zaś powiedział mu: A co napisano w Torze? Jak czytasz? On odpowiedział: Będziesz kochał Pana, Boga twego, z całego twego serca i całą twą duszą, i całą siłą twoją, i całym umysłem twoim, i bliźniego twego jak samego siebie. Powiedział mu: Prawidłowo odpowiedziałeś: rób to i będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, powiedział do Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Podejmując temat Jezus powiedział: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy*)  do Jerycha, i wpadł w ręce zbójców**), którzy rozebrali go, pobili i odeszli, zostawiwszy go półumarłego***). Przypadkiem jakiś kapłan szedł ową drogą, i, zobaczywszy go, przeszedł na drugą stronę drogi. Podobnie i lewita, przybywszy na to miejsce i zobaczywszy [go], przeszedł na drugą stronę drogi. A jakiś Samarytanin, podróżujący [tamtędy], podszedł ku niemu i zobaczywszy [go], wzruszył się (dosł. poruszyły się w nim wnętrzności ze współczucia, z litości), i zbliżywszy się, przewiązał jego rany, nalewając [na nie] oliwę i wino, wsadził go na swoje własne juczne zwierzę (najpewniej na osła) i poprowadził go do zajazdu, i troszczył się o niego. A nazajutrz wyjął dwa denary i dał właścicielowi zajazdu, i rzekł: Zatroszcz się o niego, a cokolwiek wydasz ponad miarę [tych dwóch denarów], ja ci oddam, kiedy będę wracał. Kto z tych trzech, jak ci się wydaje, stał się bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On zaś rzekł: Ten, który okazał mu miłosierdzie (dosł. który zrobił z nim miłosierdzie). Rzekł mu Jezus: Idź i ty rób podobnie. (Łk 10:25-37)
__________________________
*) Judea, w której znajduje się Jerozolima, jest górzysta, a Jerycho leży w dolinie Jordanu.
**) Tym samym słowem Łukasz określa łotrów, którzy wisieli na krzyżach obok Pana.
***) Tak dosłownie po grecku; my mówimy raczej półżywy; widać Grecy byli w tej kwestii większymi realistami lub pesymistami, jak kto woli; ja stawiam na realizm.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz