piątek, 8 lipca 2016

Nowe i wieczne Przymierze

Lipiec, jak pamiętamy, poświęcony jest Najdroższej Krwi Chrystusowej. Dziwne, jak mało popularne jest nabożeństwo do Krwi Pańskiej, bo przecież jego podstawy znaleźć można w Nowym Testamencie, o wiele wyraźniejsze i wcześniejsze niż cześć dla Serca Jezusa czy Matki Boskiej. Przecież św. Paweł co chwila pisze o Krwi Chrystusa, dzięki której zostaliśmy odkupieni i zbawieni. Przez swą krew Jezus jest naszym przebłaganiem (Rz 3:25); przez Jego krew zostaliśmy usprawiedliwieni (Rz 5:9); mamy odkupienie w Chrystusie przez krew Jego (Ef 1:7); przez krew Jezusa, wylaną na krzyżu, Bóg wprowadził pokój między niebem i ziemią (Kol 1:20; ten fragment powtarzamy w nieszporach w środy, a także w nieszporach Bożego Narodzenia: krew Pana to owoc Wcielenia). Autor Listu do Hebrajczyków także wiele razy pisze o krwi Chrystusa, która oczyszcza nasze sumienia z martwych uczynków (Hbr 9:14); Kościół przypomina nam te słowa w Wielką Środę. Przez swoją własną krew Jezus wszedł do niebiańskiej świątyni, przed oblicze Ojca, jako nasz Arcykapłan (Hbr 9:12), ta myśl nieustannie powraca w nieszporach całego czasu wielkanocnego. My także mamy nadzieję tam wejść dzięki krwi Pańskiej (Hbr 10:19). Krew Jezusa ma większą moc niż krew Abla sprawiedliwego (Hbr 12:24). Św. Piotr pisze, że drogocenną krwią Chrystusa zostaliśmy odkupieni (1 P 1:18-19), a wtóruje mu św. Jan w swoim liście: Krew Jezusa, Syna Bożego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu (1 J 1:7). Czyż to nie wspaniałe słowa? W Apokalipsie św. Jan pisze o krwi Jezusa-Baranka, w której wybielone zostały szaty zbawionych (Ap 7:14). Krwią swoją Pan uwolnił nas od naszych grzechów (1 J 1:5), śpiewamy o tym w jutrzni Wielkiego Piątku, i nabył nas dla Boga, abyśmy byli królestwem i kapłanami dla Niego (Ap 5:9), jak powtarzamy co tydzień we wtorkowych nieszporach. Poznajmy i pamiętajmy, jak wielka jest moc Krwi Chrystusa, zachęca św. Jan Chryzostom (czytanie wielkopiątkowej ciemnej jutrzni)!
O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia;
napoju życia, z nieba dla nas dany!
O zdroju łaski, o ceno zbawienia,
Ty grzechowe leczysz rany!

Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,
abyś nas wszystkich życiem napawała,
abyś dla świata, Krwi Boska, prześwięta,
miłosierdzie wybłagała!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz