piątek, 29 lipca 2016

Obecność Chrystusa Pana

W Liście do Filipian św. Paweł napisał: ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν (Flp 1:29). Bóg dał wam w obfitości nie tylko możliwość wiary w Chrystusa, ale i cierpienia za Niego.

Nie chodzi tylko o męczenników. Przecież Chrystus jest obecny w naszych braciach i siostrach, w naszych bliźnich wokół nas. Ale nie chodzi tylko o znoszenie ich, znoszenie przykrości, jakie nam sprawiają, ani nawet nie chodzi o służenie, pomaganie im. Chodzi też o ofiarowanie własnego cierpienia za innych. W zjednoczeniu z ofiarą Chrystusa Pana ofiarować własne, różnorakie cierpienia za tego czy za tamtą, za Kościół, który jest na ziemi cierpiącym Ciałem Chrystusa...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz